Parteileitung

Stephan Rüegg

Stephan Rüegg

Sankt Gallen
Geschäftsprüfungskommission (GPK) - Eschenbach -St.Gallenkappel -Goldingen
Präsident - Eschenbach -St.Gallenkappel -Goldingen